Urząd Miasta Kobyłka

MODERNIZACJA LINI KOLEJOWEJ

Rail Baltica

Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z  siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, informuje mieszkańców Miasta Kobyłka, że od dnia 1.03.2014 roku do dnia 28.02.2015 roku na obszarze Miasta Kobyłka obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków (w złotych, ceny netto):
 
 
WODAIII 2014- II 2015
1. cena:3,51 zł/m3

2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:

 
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
6,68 zł/odb./m-c
b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym

3,70 zł/odb./m-c

c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody5,16 zł. odb./m-c
d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
3,70 zł. odb./m-c
ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWEIII 2014- II 2015
1. cena- pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe):
8,22 zł/m3
2. cena- druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe):
10,44 zł/m3
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
 
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

5,16 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym
2,19 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
5,16 zł/odb./m-c
d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego
6,68 zł/odb./m-c
OPATA ZA PRZYŁĄCZENIE
III 2014- II 2015
1. stawka opłaty za przyłącze do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych:
252,00 zł/przył.
OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE WARUKNÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓWIII 2014- II 2015
1. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
 
a) dla I kategorii ścieków:
150% ceny za 1m3 ścieków przemysłowych
b) dla II kategorii ścieków:
200% ceny za 1m3 ścieków przemysłowych
c) dla III kategorii ścieków:
250% ceny za 1m3 ścieków przemysłowych
 
następny artykuł »